skip to Main Content
Laika tilbyder rumdesign og indretning i københavn

CASES – Indretning af kontor

LAIKA har stået for mange typer indretning af kontormiljøer og læringsrum for både små og store organisationer og institutioner. Fælles for dem alle er, at de har været nysgerrige på, om den moderne vidensmedarbejder mon kan arbejde innovativt og effektivt ved ét fast bord i et storrum, når hverdagen er fyldt med møder og samarbejde.

Fakta er, at det moderne arbejdsliv har ændret sig markant de senere år og derfor kan hverken storrums- eller cellekontorer fuldt ud understøtte den fleksibilitet som kræves. Derfor taler man om den ’aktivitets-baserede arbejdsplads’, som signalerer at arbejde ikke er noget, der er bundet til ét bestemt sted, men er en aktivitet, som udføres dér, hvor forholdene er bedst egnet til det. I tæt samarbejde med vores kunder har vi udviklet og indrettet unikke, evidensbaserede arbejdsrum, der understøtter medarbejdernes naturlige work flows og effektive arbejdsglæde.

RUM TIL FORDYBELSE

Et af de behov, der rangerer øverst på de fleste medarbejderes ønskeliste til deres nye arbejdsrum, er et sted, hvor de kan trække sig tilbage og arbejde uforstyrret. Ro hører nemlig til sjældenhederne i det travle hverdagsliv – og i særdeleshed i storrumskontoret.

At skabe et område, der understøtter koncentration og oplevelsen af privatliv, er derfor ikke kun med til at øge produktiviteten, men også medarbejdertilfredsheden.

LAIKA har lavet en række af forskellige stillezoner af varierende størrelse med udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads behov og arbejdsgange.

RUM TIL SAMARBEJDE

De sidste 20 år har storrummet været standarden inden for kontorindretning – og det er ikke uden grund. Hemmeligheden er bare, at zonen skal kunne vælges aktivitet til og fra – alt efter arbejdets karakter.

Et dynamisk område, der understøtter samarbejde i form af faglig snak, sparring og sidemandsoplæring er essentielt for vores måde at løse opgaver på i dag.

LAIKA har indrettet forskellige dynamiske arbejdsrum med udgangspunkt i, hvordan samarbejdet skal understøttes i den enkelte organisation både i og på tværs af teams, enheder og afdelinger.

RUM TIL KREATIVITET

Som organisation lever I af at være innovative og af, at medarbejderne i fællesskab udvikler nye tiltag. Det er derfor ikke kun samarbejde, men også den kreative proces, der med fordel kan gøres plads til i jeres nye kontorindretning.

En projektzone der understøtter både kortere processer som scrum og længere processer, som vi kender det fra design thinking, kan derfor skabe rum om processen – uden at uvedkommende forstyrres.

LAIKA hjælper med at skabe rum og vælge møbler, der kan hjælpe den kreative proces på vej – og vi er ikke bange for at bringe det modige valg på banen.

RUM TIL MØDER

De klassiske møde- og konferencerum skaber plads til både fortrolighed, præsentationer og strategier. Samtidig er det ofte her gæster af huset møder jeres organisation.

Møderummets karakter og visuelle identitet bidrager til det helhedsindtryk, som kunderne danner sig af jeres organisation, brand og produkter.

LAIKA er eksperter i at indtænke jeres strategi, værdier og brand i den unikke indretning af jeres omgivelser, så medarbejdere såvel som kunder oplever en genkendelighed og helhed.

RUM TIL DET UFORMELLE

I de senere år er der kommet et styrket fokus på de uformelle dele af arbejdsdagen og arbejdsrummet, fx når medarbejdere møder hinanden på tværs af afdelinger i køen til kaffemaskinen. De relationer, der opstår der er ikke alene vigtige for vidensdeling og innovation, men også for at medarbejderne føler sig hjemme.

At i som virksomhed investerer i de uformelle områder og gør dem hyggelige og hjemlige, er derfor med til at styrke relationen til og mellem medarbejderne.

LAIKA ønsker at hjælpe jer med at udvikle uformelle rum med plads til de ting, som lige præcis jeres medarbejdere sætter pris på.

Vi er stolte af at have arbejdet sammen med
Hvad skal vi arbejde sammen om?
Laika tilbyder rumdesign og indretning i københavn
Back To Top