skip to Main Content
Laika offers space design in Copenhagen

New ways of working – Book et oplæg, foredrag eller en undervisningsdag

  • New ways of working handler om fremtidens tendenser i arbejdsliv, på arbejdspladsen og i moderne studiemiljøer – hvad skal vi vente os?
  • Hvordan kan man bruge bygningsfysik til at understøtte ledelsesstrategi – og samtidigt optimere på både bæredygtighed og driftsøkonomi?
  • Hvordan kan de fysiske rammer optimere medarbejderes samarbejde/ læring – og den generelle organisationskultur?
  • Intern branding – Rum og identitet: hvad udstråler virksomheden overfor sine medarbejdere, og hvorfor er det vigtigt?

Oplægget tager ca 45 minutter og så er der selvfølgelig tid til åben diskussion bagefter.

THE FUTURE OF WORK: ”De forandringer der venter os de næste 10 år, er lige så store som dem, verden oplevede i slutningen af det 18. århundrede, da kul og damp totalt ændrede vores levevis”.

Så dramatisk formuleres forventningerne til den globale udvikling af et internationalt future workplace konsortium, der har sat sig for at kortlægge de tendenser, der vil forme verden og dermed vores arbejdspladser de næste bare 10 år.

Vi kan se frem til unge mennesker med et helt andet forhold til teknologi, faste pladser, virtuelle møder – og autoriteter! – på arbejdspladser, hvor op til 5 generationer kan komme til at arbejde sammen. En stigende bevidsthed omkring miljø og CO2- sammenhæng der vil påvirke vores transport- og rejsevaner voldsomt. Læringsmiljøer med studerende fra hele verden, i helt nye og til dels streamede undervisningsformer. Globalt samarbejde, der gør talentpuljen så meget større – men sætter store krav til en leders gennemslagskraft og evne til at lede på afstand.

Alt sammen omstændigheder, som en moderne videnvirksomhed eller studieinstitution kommer til at skulle forholde sig til. De fysiske rammer bør tænkes aktivt ind. Således skabes grundlaget for det mest optimale og bæredygtige space management – både før, under og efter design-processen.

Du kan få et blik ind i fremtiden ved at booke et foredrag om “New ways of working” til jeres næste netværksaften, som gå-hjem-møde eller som en undervisningsdag  for ledelsen i din organisation. Oplægget kan skræddersyes, så det passer til jer. Hovedfokus vil være på enten workplace design, læringsmiljøer eller space management.

LAIKA er skandinavisk samarbejdspartner til Gensler. Gensler er en af verdens største aktører indenfor workplace consultancy. Deres globale projekter er med til at sikre LAIKAs viden om de nyeste tendenser og bevægelser indenfor alle brancher og interessefelter, både ift. arbejds- og læringsrum. Udover at samarbejde på projekter for f.eks. DTU, Rockwool og Novo Nordisk, arrangerer LAIKA studieture for vores kunder sammen med Gensler. International inspiration og fælles referenceramme for f.eks. en styregruppe, kan være den optimale måde at starte et projekt på.

SAVNER I INSPIRATION TIL JERES ARBEJDSRUM?

Få et eksemplar af vores bog "Space Matters".

Back To Top