skip to Main Content
Laika tilbyder rumdesign og indretning i københavn

Activity-based working

En virksomhed skal både forholde sig til den virkelighed, de står i lige nu – og den der venter i den nærmeste fremtid.

Hvordan vil ledelsen gerne have medarbejderne skal arbejde sammen for at opfylde de næste års strategiske mål? Er der mere brug for projektrum end kontorer? Og trænger storrummet til at blive nedbrudt i mindre enklaver? Passer indretningen til den type medarbejdere, virksomheden vil have og fastholde? Hvordan skabes den bedste trivsel på arbejdspladsen?

LAIKA hjælper med at få afdækket de reelle behov, frem for dem man tror, man har. Via f.eks. workshops, spil eller interviews lytter vi til både ledelsen og medarbejdere, så alles ønsker for fremtiden så vidt muligt flettes sammen – og ikke kun i forlængelse af, hvordan tingene plejer at være.

Ved at involvere medarbejderne på denne vis, bliver forandringen et fælles projekt, hvor alle føler sig… nåja, hjemme.

Holistisk branding

‘Branding’ forstås ofte som branding udadtil. Men fokus på corporate branding indadtil er mindst lige så vigtig for at skabe en holistisk og troværdig brand identity.

LAIKA interesserer sig brændende for, hvem I er! Vi vil kende jeres værdier, så vi kan bruge dem aktivt i indretningen af de nye rum.

Prøv at huske tilbage til de møder, du har været i det sidste år – hvor mange steder kan du huske møderummet? Og hvor mange gange sagde det noget om, hvor du rent faktisk befandt dig? Vi synes, at virksomhedens ånd skal gengives i indretningen i den interne kommunikation. De fysiske rammer skal netop ikke være neutrale, men en levende oversættelse af organisationens værdier og holdninger. Jeres produkt, hvilken form det end måtte have, skal opleves. De forskellige afdelinger må gerne udstille, hvad der foregår lige præcis hos dem, qua netop deres fantastiske faglighed.

LAIKA er en hund efter at skabe den slags omgivelser. Vi er sikre på, at de både inspirerer i det daglige og bidrager til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere.

Laika tilbyder rumdesign og indretning i københavn

Om LAIKA

LAIKA er stiftet af Lene Becker. Uddannet Art Director i Frankrig og med 10 års erfaring fra reklamebranchen blev hun herefter uddannet Interior Designer i Italien og har lige siden arbejdet med forandringsprocesser og rumdesign som strategisk værktøj. LAIKA er i dag et helt hold af arkitekter, space design-eksperter og change management specialister. Derudover er LAIKA officiel skandinavisk samarbejdspartner for et af verdens største og mest anerkendte arkitekt- og designfirmaer, Gensler.

LAIKA tror på kommunikation som den røde tråd i alle projekter

  • I afklaringen med ledelsen om, hvor virksomheden skal hen
  • I vores tilbagemelding om, hvordan de fysiske rammer kan være med til at få det til at ske
  • I samspil med medarbejderne om deres behov og ønsker
  • I rum der taler til jer og understøtter alt det gode, innovative, dynamiske (sam)arbejde eller læring
  • Og i den endelige indretnings udtryk

Herudover holder LAIKA også foredrag om, hvilke resultater der kan forventes ved fokus på de fysiske rammer: bæredygtig arealoptimering, rum til samarbejde, relationsopbygning, trivsel og videndeling.

Save

Save

Laika tilbyder rumdesign og indretning i københavn

LIV I RUMMET

LAIKA er opkaldt efter den lille rumhund, der i 1957 blev sendt op med Sputnik 2… og dermed skabte “liv i rummet”.

Unik Indretning

LAIKA hjælper jer til at få nye funktionelle, inspirerende arbejds- og læringsrum. Vi kan hjælpe hele vejen med at behovsafdække os frem til et komplet, fremadrettet rumprogram med fokus på de fremtidige samarbejdsformer.

Er I måske midt i en fusion? Eller pludselig mange flere og oven i købet to forskellige kulturer? Skal de nye studerende sikres tilhørsforhold fra dag ét? Her kan brugerinvolvering i det nye virkelig give pote ift. trivsel og samarbejde, der får den nye virkelighed til at fungere.

Stort eller småt? Tilgangen fra LAIKA er den samme: Vi vægter rammer, der er optimeret til den brug og de mennesker, de skal lægge rum til. Rum, der er smukke, professionelle og glade at opholde sig i. Som udstråler kvalitet hele vejen rundt – uden at bruge hele budgettet på én æggeformet stol i receptionen.

Ring på 31 12 79 77 eller mail meget gerne for at få en snak om jeres rum og ønsker for dem. Det er den bedste måde at få et klart billede af, hvad LAIKA kan gøre for jer.

Back To Top