skip to Main Content
Rune Sanggård Andersen

rsa@laika-rumdesign.dk
mobil: +45 2633 4895

Superkraft

Projektledelse med blik for de små detaljer i det store billeder og en sikker hånd i samarbejdet med kunden frem mod et velimplementeret resultat.
Bearbejdning og udviklinger af koncepter for arbejdsrum der understøtter arbejdsmetoder og behov, udfordrer vanetænkning og bryder rammerne for det forventede.
Analyse af rumligheder og brugerinddragelse af medarbejdere. Jeg har et skarpt øje for adfærd, forståelsen af brugernes ønsker og behov og hvordan man via processer kan udvikle og give ejerskab til arbejdsrum der understøtter organisationers målsætninger og medarbejderes behov.

UDDANNELSE

Cand.arch, Arkitektskolen Aarhus

UDVALGTE REFERENCER

LEGO, Havremarken: Proces, space planning og konceptuelt design.

Vestas: Observationer og workshops samt analyse af medarbejdernes brug af arbejdsrummene.

Nordisk Ministerråd: Interview og registreringer, space planning og scenarier for brug af lokaler samt konceptuelt design for nye arbejdsområder.

ROCKWOOL: Projektledelse, analyse og konceptuelt design af arbejdsområder.

Test-fit: Undersøgelser af potentialer i nye domiciler og lejemål, med arbejderkapacitet og konceptuelle oplæg for en række danske og internationale virksomheder.

Back To Top