skip to Main Content

LAIKAs ydelser - Unik indretning

LAIKA Rumdesign hjælper alle typer af virksomheder, organisationer og institutioner med at få nye, funktionelle og inspirerende arbejds- og læringsrum. Vi designer og styrer processen fra de indledende visioner og behovsafdækning til den konkrete implementering og evaluering – altid i samarbejde med jer og skræddersyet netop jeres behov. Nedenfor ses de ydelser vi tilbyder.

Rumdesign tilpasset din virksomhed

Workplace design

Unikke indretninger med udgangspunkt i jeres brand og værdier.

LAIKA er meget stolt af de unikke indretninger, som vi skaber. Som ’rumdoktor’ rykker vores designere ud, også når der blot skal bruges en hjælpende hånd til at skabe lidt mere sjæl eller identitet i jeres arbejdsrum. Vi tager udgangspunkt i jeres eksisterende brand og værdier, vores viden om jer og jeres organisation, i muligheder for genbrug i det eksisterende inventar, i jeres budget og ambitioner. Med vores kompetencer og erfaring kan vi forholde os til de fysiske rammer med nye øjne og ofte se muligheder, ingen andre havde tænkt på.

Projekt- og procesledelse

Udvikling af detaljeret plan for jeres proces. Projektledelse og professionel rådgivning.

I samarbejde med virksomheden udarbejder LAIKA en detaljeret plan for processen fra start til slut. Vi planlægger og udfører involveringen af ledelse og medarbejdere, undersøger behov og sikrer involveringen under arbejdet med workplace designet. LAIKA har stor erfaring med varetagelsen af projektledelsen, således I som virksomhed trygt kan fokusere på det vigtigste – at få afdækket og udfoldet jeres ambitioner og potentialer.

Strategi- og visionsprojekter

Udvikling og forankring af idéer og visioner.

Nogle gange skal der lidt hjælp til at få udviklet og forankret en idé eller en vision. LAIKA holder workshops og foredrag, hjælper med projektvisioner og fondsansøgninger… og mener generelt en masse om det vi laver! LAIKA er officiel skandinavisk samarbejdspartner med Gensler, som er verdens førende indenfor workplace consultancy. Dette sikrer os en tæt tilknytning til de nyeste internationale tendenser og viden.

Laika tilbyder rumdesign og indretning i københavn

Behovsafdækning og behovsanalyse

Behovsanalyser som grundlag for langtidsholdbare workplace designs.

Ofte er vi med, når kunden står i en overgangsfase, som kræver et nyt blik på rummenes udnyttelse: Er virksomheden vokset eller skal afdelinger med forskellige kulturer lægges sammen? Og kendes de konkrete, fremadrettede behov overhovedet præcist nok? LAIKA arbejder med en bred pallette af metoder som observationer og registreringer, workshops og målrettet involvering for at forstå organisationen og dens medarbejdere, ambitionerne og fremtidsprognoserne.

Herefter designer vi rammerne.
Således skabes et langtidsholdbart grundlag for byggerier og workplace designs, der er skabt til netop denne virksomhed og disse mennesker. ’Forskellen på at få et hus eller et hjem’, kaldte én af vores kunder det engang… Og således nogle rammer, der kan rumme og tilpasse sig den kommende udvikling, ofte med den sidegevinst, at vi bæredygtigt optimerer brugen af m2.

Save

Implementering & evaluering

Møbellister og inventartilbud, implementeringsledelse, rådgivning og opfølgning.

Når man som virksomhed flytter i nye lokaler, eller laver om i det allerede eksisterende, er der mange ting der skal falde på plads. LAIKA har hjulpet mange virksomheder med at komme på plads i deres nye rammer og kan hjælpe med eksempelvis bestilling af nye møbler og inventar, flytteprocesser, ibrugtagning af de nye faciliteter og opfølgning på designet. En succesfuld implementering af et nyt workplace design skal fungere fra dag ét!

Virksomheds- og lejerrådgivning

Rådgivning i forhold til pladsbehov og lejemål, test-fits og bygningsanalyse.

LAIKA yder lejerrådgivning til virksomheder der står overfor at skulle træffe beslutninger i forbindelse med nye eller eksisterende lejemål.
Er I for eksempel vokset ud af jeres eksisterende rammer eller har I for mange kvadratmeter? Kan kvadratmeterne bruges smartere og rumme nye faciliteter og arbejdsmetoder?
LAIKA hjælper virksomheder med at kortlægge potentialer og udfordringer på et eller flere lejemål. Vi udfører test-fits for at undersøge lejemålenes pladspotentialer, vi benchmarker fakta, kvalitet, potentiale og nøgletal så det er let at gå til og træffe en beslutning ud fra.
Vi tilpasser rådgivningen virksomhedens behov og deltager gerne i møder med ejendomsmæglere, entreprenører og selvfølgelig internt hos virksomheden.

Lene Becker adm. Direktør i LAIKA Rumdesign

Om vigtigheden af de fysiske rum på arbejdspladsen.

Save

En typisk LAIKA proces

Vi har mange dygtige og kompetente rum arkitekter

LAIKAs visuelle procesplan er et værktøj til forståelse og kommunikation af den aftale proces. De overordnede fasers struktur er ens i de fleste projekter uanset størrelse. Sammen med kunden definerer vi scope og omfang, så der designes en proces, der fuldstændigt matcher de afdækkede behov.

Save

Back To Top