skip to Main Content
Valinka Suenson

vs@laika-rumdesign.dk
mobil: +45 2836 1996

Superkraft

Min superkraft er, at jeg kan arbejde både super struktureret og yderst kreativt. I en verden blandt arkitekter og designere, ser jeg først og fremmest på brugerne og deres behov. For mig hænger adfærd og de fysiske rammer uløseligt sammen. Jeg har en sikker forståelse for kundernes behov, og formår at oversætte selv de mest ambitiøse visioner til konkrete handlingsplaner for, hvordan rum og rammer kan spille bedre sammen i en helhedsorienteret hverdag.
Jeg styrer altid mine projekter sikkert i mål med løsningsforslag, hvor både visioner, de fysiske rammer og arbejdsgange stemmer overens.

Laika tilbyder rumdesign og indretning i københavn

Uddannelse:

Cand.soc, ph.d.
Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

Udvalgte referencer:


ROCKWOOL. Skabelsen af et campus hvor medarbejdere mødes på tværs af afdelinger, hvor liv og kreativitet præger arbejdsmiljøet, og hvor ROCKWOOLs identitet er udtrykt i indretning, materialer og møbler. All round medarbejderinvolvering, best practice referencer og konceptuelt design.
CREATOWN. HERLEV BIBLIOTEK/KILDEGÅRDSSKOLEN. Opførelse af nyt værested for unge i Herlev kommune via et undervisningsforløb om design–
og kommunikationsproces med udskolingselever. Idégenerering, design, protptyping, og realisering af møbler.
Kommunikationsstrategi, dokumentarfilm, SoMe opdateringer. (For Rosan Bosch Studio)
DSB. Nye arbejdsformer og bedre brug af m2. Forandringsledelse, motivering og
handlingsplaner for nye måder at arbejde på. Renovering og istandsættelse af
kontorer og medarbejderfaciliteter. Fact-finding, fokusgruppeinterviews, observationer og workshops (For Urgent.Agency).
FAXE KOMMUNE. Arealoptimering og nye arbejdsgange. Gennemgang af skoler,
daginstitutioner og fritidshjem for nye og bedre samarbejder på tværs af institutioner.
Sammenlægning af rådhusbygninger, fra fire til to lokationer. Procesfacilitering og workshops (For Signal Arkitekter).

Back To Top